dissabte, 10 de juny de 2017

Pensions SI (doble garantia)

Un altre "espavilat" sense arguments que, al no tenir-los, utilitza la por per insultar la intel·ligència dels catalans i de les catalanes.

Apart de que en una Catalunya independent les cotitzacions i els impostos garantirien millor les pensions dels jubilats, crec que fora bo destapar lo que aquest "espavilat" amaga en quan la responsabilitat que té lo Govern d'Espanya a seguir-les pagant:

La primera del MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Una persona que és beneficiària d'una pensió de jubilació té dret a percebre-la amb independència del lloc en què es trobi.

La segona del REGLAMENT (CE) Nº 883/2004 DEL PARLAMENT EUROPEU sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social: Les prestacions de jubilació degudes en virtut de la legislació d'un o de diversos Estats membres de la UE no poden patir cap reducció, modificació, suspensió, supressió o confiscació pel fet que el beneficiari o els membres de la seva família resideixin en un Estat diferent d'aquell en què es troba la institució deutora

Pos ja ho sabeu. Quan els "espavilats" us diguin que els pensionistes catalans perdran el dret a la pensió, només cal dir tres paraules MEN - TI - DA
 
Publica un comentari a l'entrada