divendres, 24 de desembre de 2010

NEVA DINS EL VIDRE: AQUÍ NO HI HA PAU LINGÜÍSTICA - Joan Solà

Ens hem de planteja seriosament
QUI som?          QUE volem ser?          CAP on anem?
i COM ho hem d'aconseguir?
Paga la pena mirar el vídeo d'aquest enllaç, on Joan Solà ens explica, clar i català que a Catalunya NO HI HA PAU LINGÜÍSTICA i com els polítics esquiven de plantejar-se les coses seriosament.Des de l’inici de l’assumpció de les competències plenes en matèria d’ensenyament, per part de la Generalitat, la política lingüística a Catalunya ha procurat buscar el màxim consens social i en assolir l’objectiu de garantir per a l’actual ciutadania i per a les futures generacions el ple domini lingüístic del català com a llengua nacional pròpia, així com del castellà en tant que llengua oficial de l’Estat.

En l’assoliment d’aquest objectiu bàsic de coneixement d’ambdues llengües oficials del país, el nostre sistema educatiu va optar, des de l’inici de l’assoliment de competències educatives i d’acord amb les lleis de normalització lingüística legislades pel Parlament de Catalunya, per l’establiment del català com a llengua vehicular a l’ensenyament i per l’aplicació de programes d’immersió lingüística en les etapes d’educació infantil i d’educació primària.

Aquest fet, juntament amb l’ensenyament del castellà, constitueix l’única garantia metodològica per a què tot l’alumnat escolaritzat a Catalunya adquireixi el ple domini de les dues llengües en finalitzar els ensenyaments obligatoris, tal com s’ha demostrat a bastament en les diferents avaluacions realitzades tant pel Departament d’Ensenyament com pel Ministeri d’Educació de l’Estat.

Tot aquest procés lògic, conseqüent i d'eficàcia provada ha estat constantment atacat pel PP i C's que no deixen de ser uns veritables TERRORISTES LINGÜÍSTICS que mereixen el major rebuig de la societat catalana. S'omplen la boca de conèixer els problemes del ciutadà i malauradament no sols no els coneixen com tampoc coneixen al ciutadà.