dijous, 7 de novembre de 2013

La Independència de Cataluya als astres

La crisi econòmica i l'independentisme des del punt de vista de l'Astrologia.

Encara que els polítics vulguin fer-nos creure que el final de la crisi està a la cantonada, segons la interpretació astrològica a la crisi econòmica encara li queda un 2014 dur, on el govern seguirà amb reajustaments pressupostaris i retallades. Serà a partir de mitjans de 2015 quan l'economia iniciarà un lent procés de repuntada, en tot cas la recuperació econòmica general serà un procés lent i la principal lluita es centrarà en el problema de l'elevat nombre d'aturats. La crisi econòmica, especialment l'atur, seguirà afectant Espanya al llarg de tota aquesta dècada, encara que, a partir de 2015 i els anys successius, hi haurà repunts a l'economia però lents. La crisi s'estendrà fins a començaments de la propera dècada, en aquests anys 20 del Segle XXI podrem esperar que l'economia entri de nou en un període d'estabilitat.

Pel que fa a l'independentisme, especialment l'independentisme Català, segons la interpretació astrològica observo dos anys clau que són l'any 2014 i l'any 2017, en aquests dos anys és d'esperar que els ànims i la flama independentista a Catalunya ocupi bona part dels informatius.

Ara la pregunta del milió:  S'independitzarà Catalunya? 

Des del meu punt de vista, deixant de banda la política, i atenent al meu entendre astrològic opino que la Independència de Catalunya en un sentit de total independència dubto molt que arribi a produir-se.

Segons la interpretació astrològica es podria millorar l'estat de les autonomies i això pot evolucionar cap un estat federal, o podrien fer concessions de més autogovern a la Generalitat Catalana perquè Catalunya pugui gestionar millor els seus propis recursos econòmics. És a dir, segons la interpretació astrològica veig difícil que s'arribi a consumar la independència però crec que els catalans guanyaran en major autogestió dels seus recursos econòmics però sense lliurar-se de l'ombra de pertànyer a Espanya

Traducció lliure, sense pretensió de que sigui perfecta, d'unes conclusions d'En Vicente Jaen, astròleg determinista (http://www.gabineteastrologia.com). 

Publica un comentari a l'entrada