dilluns, 15 d’abril del 2019

La meua parla al "Faldutstan" (H)

Això no és un diccionari acadèmic, només vol ser un recull d’expressions que utilitzava de menut. Per tant, lo més important és:
Com se diu (fonètica) i
Què vol dir (significat).la Haba:
Un dels malnoms pel que coneixíem al nostre amic Fedrico, que ens va dixar lo 24-10-2012. L’origen del malnom ve d’un dia en que “lo Matón de la Foia” ens va comentar a tots plegats que «Me ha salido un grano» i Fedrico, que sempre estava a la que salta i ficant aquella careta de no haver trencat mai cap plat, li va preguntar «Donde, en la haba?». Això hauria quedat com una simple anècdota entre amics, però hi devia haver escoltant algun corresponsal d’«El Mundo» o de la «Razón» (G.G.) i als tres segons se va escampar per tot lo poble.

Haure:
Haver. Natros utilitzem més Haure que Haver. També anteposem la partícula hi, de manera que en lloc de haver-hi diem hi haure.
«Si no m’ho pots arreglar, hi hauré d’anar personalment».
«Hi heu dinat aquí alguna vegada?».

Havana:
*Té molta terra a l’Havana*: Se diu, en intenció de crítica, d'una persona que és poc realista i té molta fantasia per veure i contar lo món que l'envolta.
Quan un fatxenda proclama
que és molt ric, i es fot de gana,
que ho té tot, i no té re,
d’aquest jan es diu que té
“molta terra allà a l’Havana”.
Josep Maria Poblet
Relats en Català - Barcelona, 30 de gener de 2012

Helicòptero:
(castellanisme). Libèl·lula. Insecte de quatre ales llargues i estretes, abdomen llarg i prim, que vola a prop de l'aigua i que a atres llocs l’anomenen espiadimonis o tallanassos.

Herbassal:
Herbada. Terreny poc cuitat i poblat d’herba abundant.

Hèrnia:
Tumor provocat per la sortida total o parcial d'una víscera o d'una atra formació anatòmica per una obertura anormal de la paret que l'envolta.

Herniar-se:
1) Patir una hèrnia. Trencadura.
2) Per criticar algú que no treballa. «No vos herniareu d’agafar una capsa».

Hòmens:
Homes. La manera com s'identifica a les persones que pertanyen al sexe masculí sense importar la seva edat o aparença. Se considera que l’expressió «mascle» pot ser pejorativa, reservant-se sols per a les espècies animals i vegetals, mentre que en el cas del mascles humans s'usa habitualment el terme hòmens. El símbol dels hòmens (un cercle i una fletxa inclinada que n'emergeix) se coneix com a "llança de Mart" o "fletxa d'Ares". Moltes persones consideren que la llança/fletxa és un símbol fàl·lic, com los bastons, les espases, los míssils, la corbata i l’edifici Agbar a Barcelona.

Hora:
Les hores i els quarts ho sabíem per les campanes del rellotge que hi ha al campanar de Missa (o per la sirena del migdia, quan sonava). Possiblement les campanes dels quarts ens van fer dir correctament les hores: «Dos quarts de cinc». «Un quart de nou». «Quart i cinc de dos».
*Dur hora*: portar rellonge.
*A tal i quina hora*: molt tard.
*Hora de retiro*: hora d’anar cap a casa.
*Fer bona hora*: Fer bon temps.
*Hora de camí*: Unitat de mesura itinerària igual a la distància que se pot caminar en 1 hora que, depenent de la marxa, del terreny, etc. vindrien a ser entre 3,5 i 5 Km. Quan actualment parlem de 1/2 hora de camí, 1/4 d’hora de camí etc., per a indicar distancies entre pobles o llocs, ho calculem anant en cotxe no a peu.

Hule:
Tela que se sol utilitzar per a cobrir la taula.