dimarts, 23 d’abril del 2019

La meua parla al "Faldutstan" (Q)

Això no és un diccionari acadèmic, només vol ser un recull d’expressions que utilitzava de menut. Per tant, lo més important és:
Com se diu (fonètica) i
Què vol dir (significat).Quadro:
Quadre horitzontal de la bicicleta. La barra que va del manillar al quadre vertical on està l'assiento. «Xica vine, assentat al quadro, que te portaré a casa. (censurat: A quin quadro? si la bicicleta és de dona»).

Quartejar:
Quan lo matxo no seguix la línia recta en llaurar.

Quartillo:
Mesura emprada pel vi i equivalent a 1/4 de litre.

Quartina:
Cortina. Peça de roba penjant en què se tapa una porta, una finestra, un llit o atra cosa.

Quarto:
(castellanisme). Cambra. Habitació. Cadascuna de les divisions habitables d'una casa: Quarto de dormir, Quarto d'estar, Quarto de bany, etc.

Quedar:
*Quedar bé*: Obrar de manera correcta.
*Quedar malament*: Obrar en desacord a l'obligació o la correcció en el tracte dels atres.
*Quedar-se en la tonadeta*: Assabentar-se. Comprendre.

Qüento:
Castellanisme inadmissible, però molt arrelat al nostre llenguatge parlat. Rondalla. Conte.

Quera:
Persona que insisteix molestosament, que mai calla, que es queixa o gemega sempre.
(cast.  quejica).

Qüestió:
*La bona qüestió*: expressió que solem dir quan volem emfatitzar lo que direm després. «La bona qüestió és que encara no tinc clar quin cotxe comprar-me».

Quet/a:
Quiet. Tranquil.

Queto/es:
Estigues quiet. Estigues tranquil. «Queto parat». «Les xiquetes no estan mai quetes».

Quinto:
1) El que ha estat triat per ser soldat.
2) La botella de cervesa.

Quisque:
Qualsevol. «Heu dixat entrar a tot quisque».

Quisquiller:
Prim-mirat, molt exigent. Que pertot troba defectes o motius de queixa. Perepunyetes.

Quixal:
Queixal. Dents molars situades a les parts laterals de la boca.

Quixalada:
Mossegada.