dissabte, 27 d’abril del 2019

La meua parla al "Faldutstan" (U)

Això no és un diccionari acadèmic, només vol ser un recull d’expressions que utilitzava de menut. Per tant, lo més important és:
Com se diu (fonètica) i
Què vol dir (significat).Ullada:
1) Cop d’ull. Mirada ràpida.
2) © ULLDECONA. Varietat de raïm blanc o roig, de gra gros.

Ullar:
Traure ulls. «Estes pataques estan molt ullades».

Ullat/ada:
Que té una porció de pell fosca al voltant dels ulls. (cast. ojeroso).

Ulldecona:
Vila i municipi de la comarca del Montsià que, segons diuen los que saben, existix des de l’any 1273. Està situada al sud de Catalunya, formant límit meridional del Principat en lo País Valencià i és on va néixer lo tio que ha fet este llibre.
«Pos si Catalunya és com una paperina de xurros, Ulldecona serà com lo sucre, perquè està al fondo».

Ulleres:
Rodones d'espart que se posen al matxo per tapar-li els ulls i evitar que se marege quan dona voltes a la sénia.

Unça:
Unitat de pes equivalent, de manera aproximada,  a 33 grams.

Unflar:
Inflar. «Vaig a Ca Tallada a unflar la bicicleta».

Unflador:
Estris per unflar, també dit bomba o manxa.

Ungla:
Llauneta corbada que les plegadores d'aulives s'ajustaven als dits índex i gros per plegar les aulives de manera manual i artesana.