dimarts, 16 d’abril del 2019

La meua parla al "Faldutstan" (I)

Això no és un diccionari acadèmic, només vol ser un recull d’expressions que utilitzava de menut. Per tant, lo més important és:
Com se diu (fonètica) i
Què vol dir (significat).Iaia:
Avia.

Iaio:
Avi.

Ideós:
Maniós. Que té idees fixes o obsessions.
        
Imbuïdor:
Que inculca o instrueix a fons. Que intenta condicionar maliciosament l'opinió.

Impedit:
Que no pot usar els seus membres per a caminar. «Tinc la mare impedida al llit».

Imperdible:
Que no es pot perdre. Agulla imperdible.

Incens:
Encens. Allò que en cremar-se exhala un perfum fort i agradable, i que sol usar-se en les funcions solemnes d'església.

Intervindre:
Intervenir. Prendre part en una acció.