La meua parla - índex alfabètic

Lo nostre català és tan correcte com qualsevol atra variant, tan sols parlem una mica diferent del català "acadèmic", per haver conservat moltes paraules antigues o per seguir utilitzant en atres la seua antiga fonètica, a part de com el fem servir.

Quan uns o atres parlem
tothom que vol, se'n entera.
I si uns li diuen escombra
natros li diem granera.
Que cadascú a cada casa
parla a la seua manera.

"Jotes de l'Ebre" (Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries)

índex alfabètic d'expressions

(A) -- (B) -- (C) -- (D) -- (E) -- (F)

(G) -- (H) -- (I) -- (J) -- (L) -- (M)

(N) -- (O) -- (P) -- (Q) -- (R) -- (S)

(T) -- (U) -- (V) -- (X)


Tinc la sort i la desgracia d'haver nascut en una terra, la terra de l'Ebre, on ningú no mos va ensenyar a escriure lo nostre dialecte, així que, molt sovint, me foto la pitxa un lio i no sé si he d'escriure "lo" o "el" i si he de dir "eixos", "aquestos" o "aquest" i si he d'escriure "ens" o si falto a les essències més essencials de la llengua si poso "mos" en lletres d'impremta. (Anton Dorca)

Que consti en acta: Escric "pos" ben conscientment, que això de dir "doncs", a mi me sulfura i m'enerva. (Anton Dorca)