dissabte, 20 d’abril del 2019

La meua parla al "Faldutstan" (N)

Això no és un diccionari acadèmic, només vol ser un recull d’expressions que utilitzava de menut. Per tant, lo més important és:
Com se diu (fonètica) i
Què vol dir (significat).Nadar:
Nedar. Moure's dins l'aigua de la mar, d'un riu, d'un safareig, etc., per rentar-se, refrescar-se, etc. «Qui nada, no s'ofega».

Naiximent:
1) Naixement.
2) La quadra del Belem on hi ha les figuretes del Nen Jesús, sa mare, son pare, la vaca, lo burro i l’angelet a sobre. «Enguany només he ficat lo naiximent».

Nàixer:
Néixer. «Vaig néixer a Ulldecona la matinada d’un dimecres, al carrer Sant Antoni numero 7, Latitud +40° 35' 27" i Longitud +00° 26' 52" dins d'un cabàs de figues o d'una figa com un cabàs (fa tants anys que ara mateix no ho recordo)».

Natros:
Nosaltres. Però aquest nosaltres té poca vitalitat  en el parlar quotidià, i pren diverses variants, com el nostre natros.

Navalla:
Ganivet de tall molt fi, destinat a raure el pèl de la barba o els cabells.

Necessitat!:
Frase per demanar socorro. Help!. SOS.
*Fer les Necessitats*: Cagar o pixar, fer de ventre, caca o pipi.
*Tenir Necessitats*: Sentir la urgència de cagar o pixar, fer de ventre, caca o pipi.

Negar:
1) Asfixiar per immersió dins un líquid.
2) Ennuegar. Sentir-se obstruïda la respiració per haver fet mala via el menjar, la saliva.
3) Cobrir d'aigua. Inundar.

Negreta:
Malaltia de les auliveres i també dels tarongers deguda a un insecte que fa tornar negra la fulla i la rama.

Negror:
Espessor de núvols negres al cel que donen senyal de vindre una gropada.

Nervi:
1) Energia. Vigor físic. «Los diners poden comprar sexe però no amor».
2) Tendó, part elàstica però dura dels músculs. «No puc rosegar aquesta carn, que hi trobo molt de nervi».
3) Cadascun dels òrgans en forma de cordonets o cintes, que posen en comunicació les diferents parts del cos i lo cervell o la medul·la espinal o en atres centres, i estos entre ells, i servixen per a transmetre les sensacions i los impulsos motors.

Nesprer:
Abre que fa nespros.

Nespro:
Fruit del nesprer.

Neula:
Pa de Missa. Full prim de pasta de farina cuita. (cast. oblea).

Nina/o:
Figureta humana de cartó, de drap, de cera o d'atra matèria, que servix de joguina a la canalla. La nina es quan té la figura de xiqueta i lo nino quan té la figura de xiquet.

Nineta:
Pupil·la de l'ull. Lo de color negre que sobre i se tanca quan hi ha més o menos llum.

Ninxo:
Nínxol. Concavitat per a col·locar-hi un cadàver en posició horitzontal.

Nivell:
Instrument que utilitzen los paletes i fusters per comprovar l'horitzontalitat o verticalitat d’alguna cosa.

Nora:
Jove. La dona del fill.

Nosa:
*Fer nosa*: Cosa que, sent present, dificulta, intercepta, pren lloc útil o priva d'obrar o funcionar.
«Treu aquella taula: fa nosa per a passar». «Si faig nosa m’ho dius i me n'aniré».

Nostre:
De natros. De nosaltres. (cast. nuestro). Paraula que ja consta en documents de l’any 1244. «Natros i ningú més ha de decidir lo nostre futur. Independència ja!».

Novençans:
Casats fa poc. Que estan dins lo primer any de matrimoni o que encara no han tingut lo primer fill.
Al primer dia de convivència d’una parella de novençans:
Lluc, que vols esmorzar?. Sexe Pietat, vull sexe!.
Al migdia la dona li diu: Lluc, que vols per dinar?. Sexe Pietat, vull sexe!.
A la nit, quan arriba Lluc de treballar, troba la Pietat saltant d'un costat a l'atre per damunt d’una foguera i li pregunta: Què fas Pietat?.
T'escalfo lo sopar!.

Nuc:
Nus. Entrellaçament de cordes, cordills, cintes, fils, etc. 

Nugar:
Nuar. Entrellaçar cordes, cordills, cintes, fils, etc.

Nus:
1) Estrenyedat o obstrucció produïda en la gola, i que dificulta la respiració, la deglució o el parlar.
*Un nus a la gola*: En emoció o temor. «Vaig sentir aquelles paraules en un nus a la gola».
2) Cadascun dels regruixos formats per l'articulació dels ossos dels dits.
3) Grop de la fusta.