dimecres, 16 d’abril del 2014

La meua parla a Ulldecona

http://www.lulu.com/spotlight/perebrusca
La meua parla” vol ser un recull d’expressions fetes per mitjà de la paraula i definides segons els meus pensaments i sentiments falduts. Per tant, és evident que hagi donat molta més importància a com se diu (fonètica) i a que vol dir (significat) que a com s’escriu, sense dixar de banda aquest darrer aspecte, ni tampoc menysprear les descripcions acadèmiques.

Aquí trobareu lo llibre en format PDF, tot i que en lo format paper fa més patxoca.

NO és un diccionari acadèmic. No ha estat la meua pretensió al fer-ho. Sols he procurat recopilar aquelles paraules que, de menut, utilitzava en la seua forma oral i que, a poc a poc, vaig haver de substituir per atres, evitant absurds com el referent a la paraula gitar, que natros la fem servir per estirar-se al llit i a atres indrets de Catalunya significa vomitar. També vaig deixar d’utilitzar paraules a causa de la inseguretat que molts hem patit en lo domini de la mateixa llengua, fet que sovint ens ha dut a considerar incorrectes aquelles paraules que no consten explícitament al diccionari normatiu, sense adonar-nos que la majoria no dixen de ser variants històriques genuïnes, totalment correctes.

Lo llibre de 400 pàgines és una obra d'art, quasi comparable amb "la Gioconda". Inicialment he editat sis exemplars perquè amics i familiars puguin donar el vistiplau als mots que apareixen i cercar, si escau, possibles faltes d'ortografia.

En ser un llibre d'ús personal i no cercar altre profit que el propi d'haver gaudit fent-t'ho, no he tramitat l'ISBN necessari per a la venda. Així i tot, algun amic m'ha demanat de tindre'l en forma física i per això vos facilito també l'enllaç a la pàgina de on se pot aconseguir lo llibre físic.


Pos repetixo l'enllaç a la pàgina per descarregar en format PDF.